Все курсы TeachPro :: Курс TeachPro Word2000 TatarEdition

Word2000 текст процессоры белән беренче танышу

Пакетны эшләтеп җибәрү һәм аннан чыгу. Word2000 экраны.
Документ өстендә төп гамәлләр.
Белешмә информация алу. Ярдәмче. Белешмә системасы.

Символ

Клавиатура һәм тычкан. Текст курсоры һәм тычкан күрсәткече.
Стандарт символлар. Текст җыю. Алмашу буферы
Текстны тамгалау. Текст регистрын үзгәртү. Бастыру.
Символларны форматлау аслыгы ярдәмендә форматлау.
Символларны сайлак командаларын файдаланып форматлау.
Символларны клавиатура ярдәмендә тиз форматлау.
Символлар таблцасы ярдәмендә символлар кую.
Автотекст. Төзү, кую, автотекстны редакцияләү.

Абзац

Нәрсә ул абзац? Буш юл кую/бетерү. Стильләр.
Документны төрле режимнарда карау. Абзац чигенешләре.
Гадәти карау реңимы. Абзац чыгышы. Абзацны тигезләү.
Word ның агымдагы папкасын көйләү. Юлара интервал.
Абзацны икегә бүлү. Абзацларны кысалау.
Абзац фоны. Хәрефша (буквица).
Маркаланган һәм нумерланган исемлекләр. Исемлекләрдә сортлау.
Күпдәрәҗәле исемлекләр. Башламнарны нумерлау.
Абзац эченә номерлар кую.
Абзацның биттәге урыны. Битләрне аеручылар.
Табуляция. Табуляция параметрлары.
Абзацларны форматлауны файдаланып документ төзү.

Абзацларны форматлау стильләре.

Стильләр исемлеген карап чыгу. Стильне куллану.
Стильне бетерү. Стильне күчермәләү. Стильләр исемлеген бастыру.
Автоформатлау. Керткәндә автоформатлау.

Корректура һәм документны редакцияләү

Автоалыштыру. Автоалыштыру исемлеге элементын өстәү һәм бетерү.
Кисеп алу, күчермәләү, өстәү. Туплагыч (копилка).
Өзелмәс дефислар һәм йомшак күчерүләр кую.
Текст буенча күчеп йөрү. Текст эзләү.
Текст, символЮ форматлау параметрларын эзләү һәм алыштыру.
Телне автоматбилгеләү.
Әзер документның дөрес язылышын тикшерү. Статистика.
Орфографияне тикшерү. Кулланучы сүзлекләре.
Документның грамматикасын тикшерү. Кагыйдәләрне көйләү. Тезаурус.

Таблица

Таблица компонентлары. Таблица үлчәмен үзгәртү.
Таблица төзү. Таблицада текст ориентациясе.
Таблица буенча күчеп йөрү. Таблицада элементларны тамгалау.
Таблицаларны үзгәртү.

Күзәнәкләр белән эш

Таблица күзәнәкләре кую һәм бетерү. Күзәнәкләрне берләштерә.
Күзәнәкләрне бүлү. Таблицаларны бүлү һәм тоташтыру.
Күзәнәкләр кырлары. Аерым күзәнәк кыры.
Күзәнәктә текст ориентациясе һәм тигезләнеше.
Таблицаны кысалау һәм буяу.
Күренмәс чикләр һәм таблица челтәре.
Автоформат. Таблицада табуляцияне файдалану.
Таблицаның биттәге урыны. Таблицаны текст белән урату.
Таблицаларның бер-берсен каплап урнашуы.
Таблицаны текстка һәм киресенчә әверелдерү.
Таблицада сортлау. Аерым баганада сортлау.
Таблицада исәпләүләр. Күзәнәкләр адреслары. Автосумма.

Формулалар төзү.

Word 2000нең эчке функцияләре.
Сан форматлары. Сан форматлары элементлары.
Таблицаларда формулалар чагылышы. Кыстыргычлар.
Таблицалар исемлеген автомат җыю. Таблицалар исемлеген бетерү.
Эчтәлекне автомат җыю. Форматлау.

Бүлек һәм бит

Бүлекне форматлау параметрлары. Командаларга күзәтү.
Яңа бүлек төзү. Бүлек өзеген бетерү.
Бит макеты. Бит кырларын көйләү. Бит җәелеше.
Бит үлчәме һәм ориентациясе. Кәгазь чыганагы.
Титул бите. Вертикаль тигезләү. Юлны өзү.
Юлларны нумерлау. Нумерлаганда юлларны калдырып китү.
Битләрне нумерлау. Бит номеры форматы.
Документ бүлекләрен аерым нумерлау.
Колонтитуллар. Колонтитул төзү, редакцияләү, бетерү.
Беренче битнең уникаль колонтитулын төзү.
Су тамгасы.
Колонкалар. Колонкаларны төзү, форматлау, бетерү.
Колонкалар һәм бүлекләр. Колонка чикләрен чагылдыру.
Өсъязма. Башка (чит) башламнар төзү.
Бәйле өсъязмалар чылбыры. Өсъязмалар элемтәсен булдыру һәм бетерү.
Берничә биттәге параллель текст колонкалары.

Документ

Документ яки шабло төзү. Word документлары типлары.
Документны ачу. Берничә документны беръюлы ачу.
Документны ачу диалог тәрәзендәге контекстлы сайлак.
Документ эзләү. Файл эзләү шартларын үзгәртү.

Документны саклау.

Файл форматын килешү буенча билгеләү.
Документ версияләре: версияләрне төзү, бетерү, редакцияләү.
Саклау параметрлары. Документның резерв копияләре.
Документны тиз саклау. Фон режимында саклау.
Документны саклау типларына күзәтү. Документ турында мәгълүмат.

Документ карауның режимнары һәм асрежимнары.

Навигацион аслык.
Тамгалау режимы. Алдан карау.
Структура режимы.Документны чагылдыру белән идарә итү.
Web-документ режимы. Web-документны форматлау элементлары.
Документларны бастыру. Принтер сайлау. Масштабны үзгәртү.
Стандарт исемнәр. Автомат рәвештә һәм кулдан кую.
Чыгармалар (сноски).
Чыгармалар аеручыларны үзгәртү. Чыгармаларны әверелдерү.
Як-яклап сылтамалар һәм гиперсылтамалар.
Эчтәлек. Эчтәлекнең кулланучы стильләрен төзү.
Кертелгән башламнарны файдаланып эчтәлек төзү.
Предмет күрсәткече. Сүзлек файлы төзү. Автотамгалау.
Предмет күрсәткеченең кулланучы стильләрен төзү.
Күрсәткеч элементлары өчен битләр диапазоны.

Иллюстрацияләр

Word 2000нең график мөмкинлекләре.

Рәсем ясау.

Сызык һәм уклар. Сызык һәм укларны күчерү.
Турыпочмаклык һәм оваллар.
Автофигуралар. Автофигуралар үлчәмен пропорциональ үзгәртү.
Ирекле формалар һәм күппочмаклыклар.
Өсъязмалар, бәйле өсъязмалар. Чыгынтылар.
Объектлар төркеме белән гамәлләр.
WordArt. Махсус эффектлар. WordArt корал аслыгы.
WordArt объектын Рәсем ясау аслыгы ярдәмендә форматлау.
Клиплар коллекциясендәге рәсемне кую. Рәсемне редакцияләү.
Сурәтне көйләү. Кистерү һәм үлчәмнәрне торгызу.
Файлдан рәсем кую. Текстка бәйләү.
Рәсем кую, башлангыч файл белән элемтә һәм бәйле рәсем.
Рәсемне объект рәвешендә OLE технологиясен файдаланып кую.

Диаграммалар

Диаграмманы таблицасыз төзү. Мәгълүматлар таблицасы тәрәзендә эш.
Диаграмма тибын билгеләү һәм параметрларын көйләү.
Диаграмман Word таблицасы нигезендә төзү. MS Graph белешмәсе.
Нокталы диаграмма төзү һәм форматлау.
Регрессион анализ һәм хаталар планкасы. График.

Формулалар

Суммалы формулалар төзү. Формулага исем өстәү.
Формула элементларын тамгалау. Матрицалы формулалар төзү.
Вакланма булган формулалар төзү.
Фигуралы җәя булган формулалар төзү.

Төзелмә документлар

Мастер ярдәмендә стандарт резюме төзү.
Гадәти (обычный) шаблон. Шаблон нигезендә документ төзү.
Шаблон төзү, үзгәртү.
Катнаштыру. Катнаштыру нәтиҗәләрен карау.
Төп документны төзәтү. Катнаштыру кырларын тикшерү.
Мәгълүматлар чыганагын төзәтү. Мәгъләматлар базасы корал аслыгы.
Төп документны гади документка әверелдерү.
Конвертларда адрес бастыру. Тарату исемлеге.
Баш документ. Баш документ корал аслыгы.
Баш документ һәм асдокументлар төзү.
Баш документ белән эш.
Асдокументны бүлү. Эчке документларны берләштерү.
Баш документ тәрәзендә асдокументлар белән эш.
Баш документта һәм эчке документларда гадәти һәм ахыргы чыгармалар.
Иллюстрацияләр исемлеге, эчтәлек һәм предмет күрсәткече.

Кырлар һәм формалар

Word кырларын файдаланучы командалар. Кырны чагылдыру.
Кыр кую. Кырларны бетерү, күләгәләү, чагылдыру.
Тиз төймәләрне файдаланып кыр кую.
Кырларның гомуми һәм специфик ачкычлары. Кыр ачкычларын үзгәртү.
Яңартуны блокирлау. Документта тиз күчеп йөрү.
Сүзлек типлы колонтитуллар төзү.
Аңлатмалар һәм формулалар.
Документка рәсем һәм текстны кырлар ярдәмендә кую.
Seq кыры ярдәмендә глава, таблица, рәсем һ.б. ларны нумерлау.
TOC кыры ярдәмендә эчтәлек һәм иллюстрацияләр исемлеге төзү.
Index кыры ярдәмендә предмет күрсәткече төзү.
Формалар. Форма кырлары типлары.
Сан һәм дата форма текст кыры параметрлары.
Форманы кулланучылар өчен контекстлы белешмә төзү.
Формага сак кую. Бүлекләргә сак кую һәм сакны алу.
Форма тутыру. Форма кырларын тутыруны контрольдә тоту.
Тутырылган яки буш форманы, мәгълүматларны бастыру.

Документны бергәләп редакцияләү

Документларны рецензияләү.
Текстны төс белән тамгалау.
Искәрмәләр. Искәрмәләрне кую, үзгәртү, бетерү.
Искәрмәләрне бастыру. Документ версияләрен чагыштыру.
Искәрмәләр һәм төзәтүләрне берләштерү.

Word2000 көйләнмәләре

Корал аслыкларын көйләү. Сайлакны көйләү.
Корал асллыкларының, сайлакның тиз төймәләрен көйләү.

Параметрлар диалог тәрәзендәге көйләнмәләр.

Ярашлык (Совместимость) бите.Төзәтү (Правка) бите.
Урнашу (Расположение), Дөрес язылыш (Правописание), битләре.
Гомуми (Общие) бите.
Бастыру (Печать) бите. Төзәтүләр (Исправления) бите.
Саклау (Сохранение) бите. Күренеш (Вид) бите.

Word2000 һәм Excel2000 пакетларының бергәләп эшләве

OLE - элемтә һәм кертү. Excelдан Wordка гади күчермәләү.
Таблицаны MS Excel табак бите һәм тамга рәвешендә кертү.
Бәйле таблицаны кертү.
Excel таблицасын Word-документ эчендә төзү.
Диаграмманы Excelдан Wordка күчермәләү.
Excel диаграммасын Word-документ эчендә төзү.

Internet һәм Web-битләр белән эш.

Web-битне шаблон нигезендә төзү.
Гиперсылтама кую.
Web-документларда таблица кую һәм төзү.
Word-документны HTML форматында саклау.
Web-битләрдә форма төзү.
HTML-формалар элементлары. HTML-форма элементларын бетерү.
Күп битле Web-документларда кысалар файдалану.

Макрослар

Макросларны язу һәм саклау. Макросларны эшләтеп җибәрү.
Макросларны автомат эшләтеп җибәрү. Артык командаларны бетерү.
Макросларны шаблоннар арасында күчермәләү һәм күчерү.