Все курсы TeachPro :: Курс World of Armenia

Աշխարհագրություն

Երկիր Հայաստան: Ընդհանուր տեղեկություններ
Հայ աշխարհագրության պատմությունից
Տարածքը, սահմանները, աշխարհագրական դիրքը
Վարչատարածքային կառուցվածքը
Օգտակար հանածոները
Ջրագրական ցանցը. Գետերը
Ջրագրական ցանցը. Լճերը
Բուսականությունը
Կենդանական աշխարհ, մակերӘույթ
Բնակչության կազմը
Քաղաքները
Տրանսպորտ

Գրականություն

Ներածություն. Վաղագույն հավատալիքների շրջան
Բրոնզե դար. Վաղ հայկական շրջան
ՊարթӘական շրջան Ә հայոց գրերի գյուտը
V դ. հայ գրավոր ավանդույթների սկիզբը
V դ. հայ գրականություն
Հայ գրականություն VI-VII դդ.
Հայ գրականություն VII-IX դդ.
Միջնադար - միջին շրջան
Հայ գրականություն XVIII դ.
Հայ նոր գրականություն
XX դ. գրականություն
Նորագույն շրջան
Սովետական Ә ժամանակակից գրականություն

Դրամատուրգիա

Գ.Սունդուկյան
Հ.Պարոնյան, Ա.Շիրվանզադե, Դ.Դեմիրճյան
XX դ. դրամատուրգիա

Երաժշտություն

Ներածություն
ՀոգӘոր երաժշտություն
X դ. հոգӘոր երաժշտություն
Միջնադարյան հայ հոգӘոր երգաստեղծություն
Պատարագի ստեղծումը
Ֆոլկլոր մաս 1
Ֆոլկլոր մաս 2
Ֆոլկլոր մաս 3
Պրոֆեսիոնալ դպրոցի ստեղծումը
Կոմիտաս
XX դ. սկիզբ
Նոր սերունդի կոմպոզիտորներ
Սիմֆոնիկ ստեղծագործություն
Կոնցերտային ստեղծագործություն
Էստրադային երաժշտություն
XX դարավերջի երաժշտական կյանքը

Թատրոն

Հայ թատրոնի հիմքերը
Հայ թատրոնի հիմնադիրները
Հայ թատրոնը XIX դ.
Հայ թատրոնը XX դ.
Հայ թատրոնը XX դ. վերջում

Կերպարվեստ

Հայաստանի ժայռարվեստը. Նախնադար
Հին Հայաստանի խեցեգործությունը
Հին Հայաստանի քանդակագործությունը
Հին Հայաստանի նկարչությունը
Արվեստի այլ գործեր
Վաղ միջնադարյան քանդակագործությունը
Միջնադարյան կերպարվեստ
Հայաստանի մանրանկարչությունը (1 մաս)
Հայաստանի մանրանկարչությունը (2 մաս)
XVIII-XX դդ. նկարչությունը
Հայաստանի ժամանակակից կերպարվեստը

Կինո

Կինոյի ծնունդը Հայաստանում
Հայկական կինոն ետպատերազմյան տարիներին
Հայկական կինոն 60-ական թվականներին
Կինոյի լավագույն դերասանները (1 մաս)
Կինոյի լավագույն դերասանները (2 մաս)

Կրոնի պատմություն

Նախաքրիստոնեական հավատալիքները Ә կրոնը
Հայոց դարձը քրիստոնեության 301 թ.
Հայոց եկեղեցին IV-V դարերում
Հայոց եկեղեցին VI-VIII դարերում
Հայոց եկեղեցին Բագրատունիների օրոք
Հայոց եկեղեցին Ә Կիլիկյան հայկական պետությունը
Կաթողիկոսական աթոռի վերահաստատումը ս.Էջմիածնում
Հայոց եկեղեցին XVII-XIX դարերում
Հայոց եկեղեցին XX դարում

Հայոց պատմություն

Հայաստանը հնագույն ժամանակներից
Հայաստանը Արտաշեսյանների Ә Արշակունիների օրոք
Հայաստանը V-XI դարերում
Հայաստանը XI-XVIII դարերում
Հայաստանը XIX դարում
Հայաստանը XX դարի սկզբին
Հայաստանի առաջին Հանրապետությունը
Հայաստանի խորհրդայնացումը
Հայաստանի երկրորդ հանրապետության հռչակումը

Ճարտարապետություն

Նախնադարյան ճարտարապետություն
Ուրարտու թագավորության ժամանակաշրջանի ճարտարապետություն
Հայկական թագավորության ժամանակաշրջանի ճարտարապետություն
Գառնիի ամրոցը
V դ. ճարտարապետությունը. Դվին
Եկեղեցական ճարտարապետությունը IV-VII դդ.
Եռանավ բազիլիկներ
ԽաչաձӘ հատակագծով կենտրոնագմբեթ եկեղեցիներ
Բազմախորան եկեղեցիներ
VIII-IX դդ. ճարտարապետությունը. Անի, Կարս, Ամբերդ
Վաղ միջնադարի ճարտարապետությունը
Շիրակի ճարտարապետական դպրոց
Զաքարյանների ժամանակաշրջանի ճարտարապետությունը
Միջնադարի ճարտարապետությունը. Արցախի դպրոց
Նոր ժամանակաշրջան

Սպորտ

Հին հայկական տոնախմբությունները Ә հին հունական օլիմպիական խաղերը
Հայ սպորտի պատմություն (1912-1956 թթ.)
Հայ սպորտի պատմություն (1956-1968 թթ.)
Հայ սպորտի պատմություն (1968-1980 թթ.)
Հայ սպորտի պատմություն (1980-1992 թթ.)
Հայ սպորտի պատմություն (1992-1996 թթ.)
Հայ սպորտի պատմություն (1996-2000 թթ.)
Ֆուտբոլ, շախմատ