× Войти Зарегистрироваться
Курсы

О проекте

SCORM
Сотрудничество

Платформа TeachPro Оплата Контакты
keyboard_arrow_up

Мир Армении (на английском)

Архив

Содержание

 • Geography
 • Literature
  • Introduction, Ancient Beliefs
  • Bronze Age. Early Armenian period
  • Parthian Persia and the creation of the Armenian Alphabet
  • Armenian literature
  • Armenian literature VI-VII centuries
  • Armenian literature VII-IX centuries. Mid Middle Ages
  • Armenian literature XVIII centuries
  • Armenian modern literature
  • XX century literature
  • Modern Age
  • Soviet and contemporary literature
 • Drama
 • Music
  • Introduction
  • Spiritual music
  • X century spiritual music
  • Middle Ages Armenian liturgy
  • The Creation of mass music
  • Folk music part 1
  • Folk music part 2
  • Folk music part 3
  • Creation of classical professional school of music
  • Komitas
  • Beginning of XX century
  • Composers of the new generation
  • Composition of symphonies
  • Compositions of concertos
  • Estrada music
  • Music at the end of the XX century
 • Theater
  • The foundations of the Armenian theater
  • The founders of the Armenian theater
  • Armenian theater XIX century
  • Armenian theater XX century
  • Armenian theater at the end of the XX century
 • Art
  • Armenian rock engravings and paintings, prehistoric times
  • Early Armenian pottery
  • Early Armenian Sculptures
  • Early Armenian paintings
  • Other works of art
  • Early Middle Ages Sculptures
  • Early Middle Ages art
  • Armenian miniature paintings
  • Armenian miniature paintings (part 2)
  • Painting in XVIII-XX centuries
  • Armenian contemporary art
 • Cinema
  • Birth of cinema in Armenia
  • Armenian cinema in the post war years
  • Armenian cinema in the sixties
  • The best actors of cinema
  • The best actors of cinema (part 2)
 • History of religion
  • The beliefs and religions of Armenia before Christianity
  • The adoption of Christianity by the Armenian nation in 301
  • The Armenian Church in the IV-V centuries
  • The Armenian Church in the VI-VIII centuries
  • The Armenian Church during the reign of the Bagradouni dynasty
  • The Armenian Church and the Armenian state of Cilicia
  • The reestablishment of the Catholicosate in St. Edjmiatsin
  • The Armenian Church in the XVII-XIX centuries
  • The Armenian Church in the XX century
 • Armenian history
 • Architecture
 • Sports
  • Ancient Armenian festivals and ancient Greek Olympic Games
  • The History of Sport in Armenia. Part II (1912-1956)
  • The History of Sport in Armenia. Part III (1956-1968)
  • The History of Sport in Armenia. Part IV (1968-1980)
  • The History of Sport in Armenia. Part V (1980-1992)
  • The History of Sport in Armenia. Part VI (1992-1996)
  • The History of Sport in Armenia. Part VII (1996 until today)
  • The History of Sport in Armenia. Part VIII
 • Մաս 1
 • Մաս 2
 • Մաս 3
  • Իմպուլս: Իմպուլսի պահպանման օրենքը
  • Մեխանիկական աշխատանք
  • Կինետիկ Ә պոտենցիալ էներգիա
  • Մեխանիկական էներգիայի պահպանման օրենքը
  • Ուժերի վերադրումը: Մոմենտների կանոնը
  • Ծանրության կենտրոն: Կայունություն
 • Հեղուկներ Ә գազեր
  • Ճնշում: Պասկալի օրենքը:
  • Հիդրավլիկ մամլիչ
  • Մթնոլորտաին ճնշում
  • Արքիմեդի ուժը
 • Մոլեկուլային ֆիզիկա Ә ջերմադինամիկա
  • Մոլեկուլային ֆիզիկա: Ներածություն
  • Մոլեկուլային կինետիկ տեսության հիմնական դրույթները
  • Հեղուկների Ә գազերի փոխադարձ փոխակերպումները
  • Գազերի մոլեկուլային կինետիկ տեսության հիմնական բանաձӘը
  • Մոլեկուլի չափերի որոշումը
  • Ջերմաստիճան: Մոլեկուլների շարժման ջերմային էներգիան
  • Իդեալական գազի վիճակի հավասարումը
  • Ներքին էներգիա
  • Աշխատանքը ջերմադինամիկայում (թերմոդինամիկայում)
  • Ջերմաքանակ: Տեսակարար ջերմունակություն
  • Թերմոդինամիկայի առաջին օրենքը
  • Իզոպրոցեսները գազերում
  • Օգտակար գործողության գործակից: Կառնոյի սկզբունքը
  • Հեղուկների մակերӘութային լարվածությունը
  • Եռում
  • Օդի հարաբերական խոնավությունը
 • Էլեկտրաստատիկա
 • Հաստատուն հոսանք
  • Էլեկտրական հոսանք: Հոսանքի ուժ
  • Շղթայում հոսանքի ուժի Ә պոտենցիալների տարբերության չափումը
  • Օհմի օրենքը տեղամասի համար: Դիմադրություն
  • Հաղորդիչների հաջորդական Ә զուգահեռ միացումները
  • Էլեկտրական հոսանքի աշխատանքը Ә հզորությունը
  • Էլեկտրաշարժիչ ուժ
  • Օհմի օրենքը լրիվ շղթայի համար
  • Էլեկտրական հոսանքր մետաղներում: Էլեկտրոնային հաղորդականություն
  • Էլեկտրական հոսանքը հեղուկներում: Էլեկտրոլիզի օրենքը
  • Էլեկտրական հոսանքը գազերում
  • Էլեկտրական հոսանքը վակուումում
  • Էլեկտրոնաճառագայթային խողովակ
  • Էլեկտրական հոսանքը կիսահաղորդիչներում
  • Կիսահաղորդիչների սեփական Ә խառնուրդային հաղորդականություն
  • P-N անցումը Ә նրա հատկությունները
  • Կիսահաղորդչային դիոդ
 • Մագնիսական դաշտ, էլեկտրամագնիսական մակածում
 • >Մագնիսական Ә էլեկտրամագնիսական տատանումներ Ә ալիքներ
 • >Օպտիկա, քվանտային ֆիզիկա
  • Լույսի ուղղագիծ տարածման օրենքը
  • Լրիվ ներքին անդրադարձում
  • Բարակ ոսպնյակներ
  • Ոսպնյակի միջոցով ստացվող կետի պատկերի կառուցումը
  • Օպտիկական սարքեր:
  • Լույսի ալիքային հատկություները: Լույսի բӘեռացումը
  • Լույսի արագությունը համասեռ միջավայրում: Լույսի դիսպերսիան
  • Լույսի ինտերֆերենցը
  • Լույսի դիֆրակցիան
  • Լույսի կորպուսկուլյար հատկությունները: Պլանկի հաստատունը
  • Լույսի ճնշումը
  • Էյնշտեյնի պոստուլատները, էներգիայի Ә զանգվածի կապը
 • Ատոմային ֆիզիկա
 • Տատանումներ Ә ալիքներ
 • >Խնդիրներ
 • >Մեխանիկայի խնդիրներ
 • Շարժում
 • Պտտական շարժում
  • Խնդիր 255
  • Խնդիր 262
  • Խնդիր 270
  • Խնդիր 275
  • Խնդիր 281
  • Խնդիր 290
  • Խնդիր 300
 • Հիդրո Ә աէրոմեխանիկայի խնդիրներ
  • Խնդիր 305
  • Խնդիր 310
  • Խնդիր 315
  • Խնդիր 325
  • Խնդիր 335
  • Խնդիր 340
 • >Մոլեկուլյար ֆիզիկայի խնդիրներ
  • Խնդիր 415
  • Խնդիր 420
  • Խնդիր 430
  • Խնդիր 450
  • Խնդիր 460
  • Խնդիր 475
  • Խնդիր 500
  • Խնդիր 505
  • Խնդիր 510
  • Խնդիր 520
 • >Էլեկտրականության խնդիրներ
 • Հաստատուն էլեկտրական հոսանք
 • Հոսանքի աշխատանքը Ә հզորությունը
  • Խնդիր 809
  • Խնդիր 813
  • Խնդիր 894
 • Օպտիկայի խնդիրները
  • Խնդիր 967
  • Խնդիր 968
  • Խնդիր 969
  • Խնդիր 971
  • Խնդիր 972
  • Խնդիր 1096
  • Խնդիր 1097
  • Խնդիր 1099
  • Խնդիր 1101
  • Խնդիր 1104
  • Խնդիր 1108

Автор

ММТ

ООО "Мультимедиа Технологии" (Web-Издательство) с 1993 г. является лидером в России по разработке мультимедийных интерактивных образовательных онлайн-курсов.

ММТ

Цена

500
 • В курс входят:
 • 228 уроков
 • 12:00 видео
 • Интерактивные материалы и задания
      credit_card Купить      
card_giftcard Ввести ключ

С этим курсом также смотрели